小学二年级儿童诗

 下文是关于小学二年级儿童诗相关内容,希望对你有一定的帮助:

小学二年级儿童诗【一】:二年级上学期背诵古诗儿童诗

二年级上学期背诵古诗五首 jiāngnán

1 江 南

jiāngnánkěcǎilián

hànyuèfǔ

汉乐府

liányèhétiántián

yúxìliányèjiān

江南可采莲,莲叶何田田,鱼戏莲叶间。

yúxìliányèdōng

yúxìliányèxī

yúxìliányènán

yúxìliányèběi

鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。

xiǎochūjìngcísì

nánsîng

sînglínzǐfāng

2 晓出净慈寺②送林子方

yángwànlǐ

南宋 杨万里

bìjìngxīhúliùyuâzhōng

fēngguāngbúyǔsìshítong

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

jiētiānliányâwúqiïngbì

yìngrìhãhuābiãyànghïng

接天莲叶无穷碧⑤,映日荷花别样红。

liángzhōucí

3 凉州词

wánghàn

王 翰

pútáoměijiǔyèguāngbēi

yùyǐnpípámǎshàngcuī

葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。

zuìwòshāchǎngjūnmòxiào

gǔláizhēngzhànjǐrénhuí

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。

chū

wángchānglíng

sāi

4 出 塞

wànlǐchángzhēngrénwèihái

王昌龄

qínshímíngyuèhànshíguān

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

dànshǐlóngchéngfēijiāngzài

bùjiàohúmǎ

dùyīnshān

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

biãdǒngdà

tángwǔdàigāoshì

5 别董大①

唐五代 高适

qiānlǐhuángyúnbáirìxūn

běifēngchuīyànxuěfēnfēn

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

mòchóuqiánlùwúzhījǐ

tiānxiàshéirénbùshíjūn

莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

1

1 太阳

马云超

天上的太阳, 被白云相中了, 织成了彩霞。

湖里的太阳, 被鱼儿相中了, 雕成了莲花。

心中的太阳, 被灵感相中了, 写成了诗歌。

2 我来了 张秋生 春天,用第一个小嫩芽 说,我来了。

夏天,用第一个小花蕾 说,我来了。

秋天,用第一张飘落的叶子说,我来了。

冬天,用第一朵洁白的雪花说,我来了。 3 秋天的信 林武宪 秋天要给大家写信 用叶子当信纸 让风当邮差 偷懒的邮差 每到一个地方

就把信一抛

有的信,落在松树头顶上 有的信,掉在青蛙身边 赶路的雁,也衔了一页回家 池塘里,草丛中 到处都有秋天的信 动物们急忙准备过冬 4 雪花的快乐 徐志摩 假如我是一朵雪花, 翩翩地在半空里潇洒, 我一定认清我的方向—— 飞扬,飞扬,飞扬—— 这地面上有我的方向。

5 如果我是一片雪花 金波 如果我是一片雪花, 我飘落到什么地方去呢?

飘到小河里, 变成一滴水, 和小鱼小虾游戏?

飘到广场上, 去堆胖雪人, 望着你笑眯眯? 我飘落在妈妈的脸上, 亲亲她,

然后就快乐地融化。

2

小学二年级儿童诗【二】:二年级儿童诗计划

学 科 教 学 计 划

(2010~2011学年度第一学期)

科 目 儿 童 诗

班 级 二年级

教 师 张利华

学 校 平山中心小学

海 门 市 教 育 局 教 研 室 编 制

小学二年级儿童诗。

1、

小学二年级儿童诗【三】:二年级古诗集锦

上学期

村居 (清) 高 鼎

草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。 儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。 绝句 [唐]杜甫

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。 窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。 遗爱寺 (唐)白居易

弄日临溪坐,寻花绕寺行。 时时闻鸟语,处处是泉声。 江畔独步寻花 (唐)杜甫

黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。 留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。 元日 [宋]王安石

爆竹声中一岁除 ,春风送暖入屠苏 。千门万户曈曈日 ,总把新桃换旧符 。

池上 (唐) 白居易 小娃撑小艇, 偷采白莲回。 不解藏踪迹, 浮萍一道开。 赋得古原草送别 (唐) 白居易 离离原上草,一岁一枯荣。 野火烧不尽,春风吹又生。 远芳侵古道,晴翠接荒城。 又送王孙去,萋萋满别情。

送元二使安西 (唐)王维 渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

鹿柴(zhài) (唐) 王维 空山不见人,但闻人语响。 返景入深林,复照青苔上。

早发白帝城 (唐) 李白 朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。望天门山 (唐) 李白 天门中断楚江开,碧水东流至此回。两岸青山相对出,孤帆一片日边来。1

出塞 (唐)王昌龄 秦时明月汉时关, 万里长征人未还。 但使龙城飞将在, 不教胡马度阴山。 凉州词(唐)王之涣 黄河远上白云间, 一片孤城万仞山。 羌笛何须怨杨柳, 春风不度玉门关。

春日 (宋)朱熹

胜日寻芳泗水滨, 无边光景一时新。 等闲识得东风面, 万紫千红总是春。小学二年级儿童诗。

蜂 (唐) 罗隐 不论平地与山尖, 无限风光尽被占。 采得百花成蜜后, 为谁辛苦为谁甜?

下学期

春夜喜雨 (唐)杜甫 好雨知时节,当春乃发生。 随风潜入夜,润物细无声。 《忆江南》 (唐)白居易 江南好,风景旧曾谙。 日出江花红胜火,

春来江水绿如蓝。

能不忆江南?

观书有感 (宋)朱熹

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。

问渠那得清如许?为有源头活水来!

四时田园杂兴(南宋)范成大 昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

2

小学二年级儿童诗。

江上渔者 (宋)范仲淹 江上往来人,但爱鲈鱼美。 君看一叶舟,出入风波里。 江南春 (唐) 杜牧 千里莺啼绿映红, 水村山郭酒旗风。 南朝四百八十寺, 多少楼台烟雨中。 游园不值 (宋)叶绍翁 应怜屐齿印苍苔 , 小扣柴扉久不开 。 春色满园关不住 , 一枝红杏出墙来 。 长歌行 汉乐府 青青园中葵,朝露待日晞.阳春布德泽,万物生光辉。节至,焜黄华叶衰。 百川东到海,何时复西归。少壮不努力,老大徒伤悲。竹里馆 (唐)王维 独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。

常恐秋

石灰吟 [明] 于谦

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。 粉骨碎身全不怕,要留清白在人间。 九月九日忆山东兄弟(唐) 王维 独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。 遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。 望天门山 (唐) 李白

天门中断楚江开,碧水东流至此回。 两岸青山相对出,孤帆一片日边来。 七步诗 三国.魏[曹植] 煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。 本是同根生,相煎何太急? 望洞庭 【唐】刘禹锡

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。 遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。 惠崇春江晚景 (宋)苏轼. 竹外桃花三两枝, 春江水暖鸭先知。

蒌蒿(lóu hāo)满地芦芽短, 正是河豚欲上时。 题西林壁 【宋】苏轼

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。 不识庐山真面目,只缘身在此

3

小学二年级儿童诗。

4

小学二年级儿童诗【四】:二年级诗歌

杏儿宝宝

西沙城中心学校 二年级 宗凯乐 天黑了,

杏儿宝宝要睡觉。

风儿轻轻吹,

杏树妈妈轻轻摇。

“哗、哗、哗”

听着妈妈的摇篮曲,

杏儿宝宝睡着了。

风不吹,

鸟不叫,

只有星星眨眼笑:

“多淘气的杏儿宝宝,

扔掉自己的粉衣裳,

光着屁股在睡觉。”小学二年级儿童诗。

评语:该诗从儿童的视觉描述了刚凋谢了花瓣的杏儿。想象丰富,独特。体现了童真,童趣。指导教师:宗海清。

生字小学二年级儿童诗。

西沙城中心学校 二年级 宗凯乐

生字

是一个个淘气的孩子,

藏在课文里

和我们捉迷藏。

生字

是一个个可口的苹果,

挂在树上

让我们总想摘到。

生字

是一根根爷爷的胡须,

不倦地颤动着

给我们讲着动人的故事

生字

是一只只帆船,

引领着我们

遨游知识的海洋。

点评:该诗把小作者对生字的理解用一个个具体的事物形象的表达了出来,把生字分别比作孩子、苹果、胡须、帆船,从各个方面说明了生字的作用。想象丰富新颖。

指导教师 :宗海清。

小学二年级儿童诗【五】:小学二年级诗歌

一、我的家(小作者:唐淑君)

爸爸是一块田野, 妈妈是一块田野,

我是一只快乐的小青蛙, 在两块田野里跳来跳去。

爸爸是养蜂人, 妈妈是养蜂人,

我是一只快乐的小蜜蜂,

在养蜂人的调养下渐渐长大。

二、摇篮(作者:唐淑君)

荷叶是摇篮, 摇着青蛙宝宝, 风儿轻轻吹, 青蛙宝宝睡着了。 树林是摇篮, 摇着虎宝宝, 树叶轻轻飘, 虎宝宝睡着了。

三、家(小作者:唐淑君)

草丛就是蛇的家, 花园就是花儿的家, 泥土就是蚯蚓的家, 大树就是树叶的家, 森林就是动物的家, 宇宙就是地球的家。 爸爸妈妈走到哪儿? 哪儿就是我的家。

四、假如我是(小作者:唐淑君)

假如我是一棵大树,我会给人们带来新鲜的空气。假如我是一只小鸟,我会整天在天空中快乐地飞翔。

假如我是一只小青蛙,我会天天帮助农民伯伯捉害虫。

假如我是一个太阳,我会给人们送来明亮和温暖。假如我是爸爸,我会改掉所有的缺点,严格地管教自己的孩子。 假如我是老师,我会让我的学生认真地学习,让他们学到很多很多的知识。

五、什么比腿长(小作者:唐淑君)

谁的胡子比腿长? 虾的胡子比腿长。 谁的鼻子比腿长? 象的鼻子比腿长。 谁的脖子比腿长? 长颈鹿的脖子比腿长。 谁的尾巴比腿长? 猴子的尾巴比腿长。 谁的耳朵比腿长? 兔的耳朵比腿长。

下页更精彩:1 2 下一页
上一篇:元宵诗会方案 下一篇:关于鸡年的诗词,少

相关文章推荐

网友评论

关于我们|联系我们|常见问题|会员协议|法律声明|友情链接